موافقم

من توافق میکنم که زکات علمم، گرفتن دست دیگران و آموزش و یاری دادن آنها باشد...

موافقم.

مقالات سر راهی !

همه چیز درباره VLAN یا Virual LAN

فکر کنم این مقاله، یکی از بهترین و کاملترین مقاله های مربوط به VLAN به زبان فارسی باشه... پس اگه میخواین که با مفهوم VLAN مثل خر آشنا بشین (!) مثل پلنگ بپرین روی "ادامه مطلب" و مثل گوزن بخونینش !

 

همه چیز درباره ی VLAN یا Virtual LAN

تبلیغات تصویری

آگهی
آگهی