موافقم

من توافق میکنم که زکات علمم، گرفتن دست دیگران و آموزش و یاری دادن آنها باشد...

موافقم.

مقالات سر راهی !

تاریخچه بازیهای کامپیوتری -- فهرست و نگاهی کوتاه

در مطلب زیر تاریخچه ی بازیهای کامپیوتری از سال 1972 (تولد این صنعت) تا سال 2007 به طور کامل و پر جزئیات به رشته ی تحریر در آمده است که هر چند وقت یکبار به صورت دوره ایی به روز شده و ادامه پیدا میکند...

 

تاریخچه بازیهای کامپیوتری -- فهرست و نگاهی کوتاه

تبلیغات تصویری

آگهی
آگهی